Firmapension og forsikring: Derfor er det vigtigt

Firmapension

Forsikringer, sygemelding, refusion. Det er alle tre nogle ting, der stjæler kostbar tid fra dine primære opgaver i virksomheden. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du kan forsikre virksomheden og de ansatte med den rette firmapension.

Der er uendeligt mange ting at skulle forholde sig til, men det kan faktisk betale sig at sætte sig en smule ind i forsikringer og pension.

Som arbejdsgiver har du pligt til at forsikre dine ansatte mod arbejdsskader, men du kan samtidig gøre din virksomhed mere attraktiv ved at have de rigtige forsikringer og pensioner.

Derfor har vi lavet en gennemgang, der hjælper dig med at orientere dig i firmapension- og forsikringsjunglen, så du sikrer dig selv og dine medarbejdere bedst muligt.  

Refusion af sygedagpenge

Hvis du har en mindre virksomhed, kan en langtidssygemelding være drænende for økonomien, da de fleste medarbejdere har ret til at få udbetalt løn, når de er sygemeldt.

Virksomheden betaler som regel løn til deres medarbejdere, hvis de er syge i op til 30 dage. Dette kaldes også for arbejdsgiverperioden. Efter de 30 dage er gået, har I til gengæld mulighed for at modtage refusion fra medarbejderens kommune, der svarer til det beløb, som medarbejderen kunne have fået i sygedagpenge.  

Det kan stadig være en stor belastning for en mindre virksomhed at skulle betale løn for de første 30 dage. Heldigvis er det muligt at tegne en forsikring, der giver refusion for arbejdsgiverperioden. Med undtagelse af medarbejderens første sygedag, som arbejdsgiveren altid betaler for.

Betingelsen for at kunne tegne forsikringen er, at virksomhedens samlede lønudgifter i det pågældende år ikke overstiger 1750x det højeste sygedagpengebeløb pr. uge.

I Københavns kommune svarer det for eksempel til 7.621.250 kr.

Tab af erhvervsevne

Det er altid en god ide at forsikre dig selv mod tab af erhvervsevne. Som navnet antyder, er der tale om en forsikring, der sikrer dig en månedlig udbetaling, hvis du bliver syg, eller pludselig ikke kan arbejde.

Især selvstændige bør kraftigt overveje at lave en tab af erhvervsevne-forsikring, da langvarig sygdom kan betyde, at man pludselig står uden nogen reel indkomst.

Sundhedsforsikring

Det kan være en rigtig god ide at få en sundhedsforsikring til virksomhedens ansatte. Forsikringen dækker mindre operationer, psykologisk behandling, fysioterapi eller kiropraktor.

En sundhedsforsikring er et supplement til det almindelige sygehusvæsen, og er med til at sikre dine medarbejdere optimal og hurtig behandling, der betyder, at de hurtigt kan vende tilbage til arbejdet igen. Sundhedsforsikringer kan som regel findes i en ordning med firmapension.

Som arbejdsgiver bør man naturligvis være interesseret i sunde og arbejdsdygtige medarbejdere, der bidrager til, at virksomheden præsterer optimalt.

Det betyder også, at hvis en medarbejder for eksempel udviser symptomer på stress, kan man hurtigt komme i behandling. Det gavner medarbejderen, fordi det forebygger arbejdsrelaterede skader, inden de udvikler sig og bliver varige.

For virksomheden betyder det også, at man både slipper for at undvære medarbejdere i længere tid, men at man også gør sig selv mere attraktiv som arbejdsplads for nye, talentfulde medarbejdere.

Kritisk sygdom

Kritisk sygdom er en del af forsikringen, der dækker dig, hvis du eller din medarbejder bliver diagnosticeret med en alvorlig sygdom. Det er vigtigt, at sygdommen står nævnt i forsikringen, hvis man vil være sikker på at den er dækket.

Hvis man bliver ramt af en kritisk sygdom, som for eksemepl Kræft, Sklerose, Parkinsons eller en blodprop i hjertet kan man få en skattefri engangsudbetaling af forsikringen.  

Pengene kan man bruge, som man vil. Det kan blandt andet være på behandling i udlandet, til at indrette sit hjem efter sygdommens art eller bare til at gøre tilværelsen bedre.

Firmapensionsordning

Det er en ordning, hvor både virksomheden og medarbejderen bidrager økonomisk. Det er ikke et krav, at en virksomhed har en firmapension, hvis det ikke er en del af medarbejdernes overenskomst.

Til gengæld er der mange fordele for virksomheden ved at kaste penge efter den rigtige firmapensionsordning. Det betyder nemlig, at virksomheden bliver langt mere attraktiv i medarbejdernes øjne, fordi det viser, at man går op i medarbejdernes sundhed og trivsel.

Det er både vigtigt, når man vil tiltrække nye, dygtige talenter, men også når man gerne vil fastholde sine nøglemedarbejdere.

Ordningen skaber tryghed for medarbejderne, fordi de sparer penge op til deres pension samtidig med, at de bliver dækket af nogle af de forsikringer, som vi har nævnt tidligere i indlægget.

En firmapension kan altså ses som en måde at gøre sin virksomhed attraktiv både nu og i fremtiden. Det kan også være med til at øge medarbejderengagementet, som vi tidligere har beskrevet vigtigheden af.

Recommended Posts