FAQ – De oftest stillede spørgsmål om den nye ferielov

Indefrysningsperioden

I dette indlæg kan du finde de spørgsmål vi oftest modtager omkring den nye ferielov. 

Det er især spørgsmål i forhold til overgangsperioden, indefrysningsperioden, samtidighedsferie der bliver stillet.

Derfor har vi lavet en kategori til hver med de mest stillede spørgsmål. 

Hvis du ikke får svar på dine spørgsmål her eller du er interesseret i at høre mere, så kan du lytte til vores podcast, hvor vi fortæller om den nye ferielov her

Du kan også læse mere om, hvordan Gratisal generelt understøtter den nye ferielov her og nedenfor kan du se vores infografik omkring den nye ferielov.  

Ferielov

Overgangsperioden

Overgangsperioden er den tid, der går op til, at den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Overgangsperioden dækker over tre perioder: 

  1. Perioden 01.01.19 til 31.08.19, som er den periode, hvor vi optjener vores sidste feriedage på den nuværende ferielov
  2. Indefrysningsperioden 01.09.19 til 31.08.20 
  3. Sommeren 2020, hvor vi holder det sidste ferie fra den nuværende ferielov

Ferieoptjeningsåret i 2019 vil være forkortet i overgangen til den nye ferielov. Derfor vil du kun optjene betalt ferie fra 01.01.19 til 31.08.19, hvilket er 16,64 feriedage.

I sommeren 2020 har du 16,64 feriedage, som du har optjent i 2019. Du kan bruge de dage til at holde betalt ferie fra 01.05.20 til 31.08.20. Når den nye ferielov træder i kraft fra 01.09.20, så vil du optjene 2,08 feriedage hver måned og dem kan du bruge til at holde ferie for i den efterfølgende måned (samtidighedsferie).

Hvis du har feriedage, som du mangler at holde inden den 01.09.20, så vil de bliver overført til den nye ferieordning automatisk.

Hvis du ønsker at holde mere end 16,64 dages ferie i perioden 01.05.20 til 31.08.2020, så skal du selv betale for at holde den ferie.

Indefrysningsperioden

Indefrysningsperioden er en periode på 12 måneder (01.09.19 til 31.08.20), hvor dine optjente feriepenge bliver indefrosset. Det er dermed 25 feriedage, der bliver indefrosset, fordi ellers ville du pludselig både have 25 dages optjent ferie fra året før og de 25 dage, som du løbende optjener med den nye ferielov.

Du vil ikke miste nogen feriedage, når feriepengene bliver indefrosset og først bliver udbetalt igen, når du går på folkepension.

Du kan enten selv beregne beløbet ved at tage 12,5 procent af den lønindtægt, som du har i perioden 01.09.2019 til 31.08.20. Ellers modtager du også i første kvartal af 2021 et brev til alle lønmodtagerne af den nyoprettede feriefond, hvor beløbet fremgår.

Du skal betale skat af de feriepenge, der bliver indefrosset, hvis du får dine feriepenge indbetalt til Feriekonto og de vil derefter blive overført til Lønmodtagernes Feriemidler efter skat. Hvis du har ret til ferie med løn, så skal du først betale skat af dine indefrosne feriepenge, når du får dem udbetalt af Fonden, når du går på folkepension.

Det er Lønmodtagernes Feriemidler, som forvalter de indfrosne feriepenge.

Dine indefrosne feriepenge og ferietillæg vil du automatisk få udbetalt, når du ifølge loven kan gå på folkepension, eller hvis du flytter til et andet land.

Samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at du kan holde betalt ferie, så snart du har optjent den. Det vil sige, at de dage som du optjener i én måned kan du bruge til at holde betalt ferie for i den efterfølgende måned. Du vil fortsat optjene 2,08 feriedage i måneden og du har ret til at samle alle dine feriedage og holde ferie som du plejer, hvis du for eksempel ønsker tre ugers sammenlagt sommerferie.

Den nye ferielov omhandler kun de fem ferieuger, som er sikret gennem ferieloven. Eventuelle ændringer til den 6. ferieuge, feriefridage m.m. vil blive forhandlet gennem din overenskomst. Hvis der ikke er en overenskomst på din arbejdsplads, så afhænger det af din individuelle ansættelsesaftale.

Enten udbetales ferietillægget samtidigt med, at den tilhørende ferie bliver holdt eller kan den udbetales to gange årligt i forbindelse med maj- og augustlønnen.

Du kan sammen med din arbejdsgiver aftale, at den 5. ferieuge enten bliver udbetalt eller overført til næste ferieafholdelsesperiode.

Den nye ferielov omhandler kun de fem ferieuger, som man er sikret gennem ferieloven. Eventuelle ændringer til den 6. ferieuge m.m. vil blive forhandlet gennem din overenskomst. Har du ikke en overenskomst på din arbejdsplads, så er det igennem din individuelle ansættelsesaftale.

Når vi går over til samtidighedsferie pr. 01.09.2020, så har du ret til at få overført restferie. Fra 01.09.20 og frem mod efterårsferien kan du nå at opspare 2,08 feriedage.

Ja, det kan du. Der vil dog være en ændring i tidspunktet for udbetaling. Normalt vil du kunne få dine feriepenge udbetalt én gang om året, men når vi overgår til den nye ferielov, så vil du få dine feriepenge udbetalt i takt med, at du optjener dem.

Virksomheden

Ja, det kan du. Fonden vil én gang om året bede dig om at bekræfte, at du fortsat ønsker at beholde feriepengene i den virksomhed du arbejder i.

Man kan vente med at indbetale de indefrosne feriepenge, hvis man ikke har råd til at overføre til fonden. Har du stadig ikke råd, når du skal betale, så vil beløbet blive opkrævet efter de almindelige regler for inddrivelse af fordringer. Det vil sige, at du i sidste ende kan blive begæret konkurs, hvis du ikke kan betale.

Din resultatopgørelse vil fungere på samme måde, som den gør i dag. Det vil sige, at feriepengeforpligtelsen vil blive omkostningsført løbende. Man vil løbende opgøre den samlede forpligtelse på balancen. Det betyder, at man optjener ferie samtidigt med, at man afholder ferie. En indbetaling til fonden vil blot være en indbetaling og dermed minimerer man forpligtelserne i balancen. Hvis man derimod vælger at beholde pengene i ens virksomhed og på den måde har en forpligtelse, så vil det være en langfristet gældsforpligtelse i balancen. Det skal opføres under posten “anden gæld” i årsregnskabet.

Hvert år skal feriepengene tilskrives med en indeksering af lønudviklingen på det danske arbejdsmarked.

Recommended Posts