Syg medarbejder? Her skal du være opmærksom

syg medarbejder

Når en medarbejder bliver syg, bliver resten af virksomheden eller afdelingen nødt til at varetage den ekstra belastning. Det betyder, at alle må arbejde hårdere for at kompensere for det manglende sæt hænder.

Men det betyder også, at der pludselig er en række forhold, som du skal sætte dig ind i som virksomhedsejer. Der kan nemlig gemme sig nogle grimme overraskelser rundt omkring i lovgivningen, hvis du ikke har styr de ansattes rettigheder under sygdom.

Løn under sygdom

Hvis en syg medarbejder er ansat som funktionær, gælder det, at du skal betale fuld løn under sygdom. Går der mere end 30 sygedage, kan du søge om sygedagpengerefusion fra kommunen.

For ikke-funktionærer er det overenskomsten, der afgør, hvilke regler der gælder. Du kan i øvrigt læse meget mere om funktionærloven, og hvad du skal være opmærksom på her.

Når den syge medarbejder er ansat uden overenskomst, er det i stedet aftalerne i ansættelseskontrakten, der gælder. Det er ikke er et lovkrav, at arbejdsgiver skal betale løn under sygdom, og derfor er det afgørende, hvad der står i ansættelseskontrakten.

Sygedagpengerefusion fra kommunen

Skal du betale løn under sygdom, er de første 30 dage som nævnt din forpligtelse alene. Herefter kan du søge om refusion af sygedagpenge hos medarbejderens bopælskommune.

I 2019 er sygedagpengesatsen højest 4.335 kr. pr. uge.

Hvis du er forpligtet til at betale fuld løn, vil du desuden skulle betale differencen mellem sygedagpengesatsen og den syge medarbejders fulde løn.

Fristen for at ansøge om sygedagpengerefusion er senest fem uger efter første fraværsdag. Efter de første 30 dages sygdom (som du selv betaler), vil du således have fem dage til at anmelde sygdomsforløbet til kommunen.

Statens sygedagpengeforsikring

Da langt de fleste sygemeldinger varer mellem 2-7 dage, kan det være en fordel at tegne en sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere.

Med forsikringen har du mulighed for at søge refusion allerede fra den syge medarbejders 2. fraværsdag. Forsikringen sikrer dig således mod økonomisk tab langt tidligere i sygdomsforløbet, end hvad refusionen fra kommunen gør.

For at tegne forsikringen må din lønudgift som arbejdsgiver i foregående kalenderår ikke overstige 7.612.250 kr.

Desuden skal du som arbejdsgiver have et aktivt SE-/CVR-nummer, og du må ikke modtage offentlige midler, der overstiger 50 procent af dine driftsomkostninger.

Prisen udgør 0,71 procent af virksomhedens samlede lønudgift og refusionen ligger på ca. 116 kr. i timen.

Du kan læse meget mere om erhvervsforsikringer, og hvorfor de er så vigtige i vores indlæg her.

Recommended Posts