Sådan kan du hjælpe en medarbejder videre

Hjælpe en medarbejder videre

Der kan være rigtigt mange følelser og tanker i spil, når man skal hjælpe en medarbejder videre. Det kan være svært at sige farvel til en medarbejder, der har stor værdi for virksomheden.

Omvendt kan du også stå i en situation, hvor du skal vinke farvel til en medarbejder på grund af samarbejdsvanskeligheder, eller at vedkommende bare ikke opfylder virksomhedens krav til stillingen.

Ligegyldigt hvad, er det altid en god ide at tage ordentlig afsked med dine medarbejdere og hjælpe dem godt videre. Derfor har vi skrevet dette indlæg, der kan være inspiration til dig, der er ved at sende en ansat videre.

Hvis medarbejderen selv siger op

Det kan være hårdt, at skulle hjælpe en medarbejder videre, der selv har sagt op. Alligevel er det bedst for dig selv og virksomheden, hvis I kan skilles, uden at der opstår dårlig stemning.

Hvis man som leder vælger at skælde medarbejdere ud for at sige op, kan man risikere, at det giver virksomheden et dårligt omdømme virksomheden. I stedet kan det være en rigtig god ide, at bruge opsigelsen på en konstruktiv måde.

Du kan for eksempel snakke med medarbejderen om, hvad der ligger til grund for opsigelsen. En lyttende og anerkendende tilgang, giver medarbejdere mulighed for, at komme med nogle konstruktive pointer omkring opsigelsen.

Det kan bruges som en refleksion over, hvordan du i fremtiden undgår at miste andre værdifulde medarbejdere. Du risikerer nemlig at lære, hvordan du agerer som arbejdsgiver, og hvordan du kan optimere forholdene for de ansatte.

Når en medarbejder selv siger op, handler det altså mere om at skilles med respekt og samtidig lære, hvordan man i fremtiden holder på medarbejderne.

Der kan også være mange udfordringer, hvis du skal afskedige en medarbejder. Det kan du læse mere om i nedenstående.

Når du afskediger medarbejderen

Hvis medarbejderen selv vælger at gå, er der ikke altid et stort behov for hjælp. Men der kan være mange grunde til at afskedige medarbejdere. Og nogle gange kan det forbedre en ellers ærgerlig oplevelse, hvis du kan hjælpe en medarbejder videre uden at skabe dårlig stemning i virksomheden.

Du har altid mulighed for, at afskedige en medarbejder, hvis der er en saglig grund til det. Derfor er det en god ide, hvis du orienterer dig om, hvorvidt medarbejderen er funktionær, eller om der er nogle forbehold i forhold til overenskomst.

Når du har truffet beslutningen om at sige farvel, er det vigtigt, at du gør det ordentligt. Det vil sige, at du sørger for at aflevere opsigelsen enten i enrum med medarbejdere eller via mail/brev. Sørg i øvrigt for at modtage en kvittering for, at medarbejderen har modtaget opsigelsen.

Hvis du holder møde med medarbejderen så forbered en samtale om de punkter, som har været udslagsgivende for fyringen. Medarbejderen ønsker højest sandsynligt ikke at gentage det i en ny stilling, så giv ham/hende noget feedback.

Det er også en rigtig god ide, at lave et skriv til virksomhedens andre ansatte, hvor du gør opmærksom på, hvorfor samarbejdet ophører. Du kan nemlig risikere, at der opstår sladder eller forkert information, hvis du ikke siger noget.

Det er også vigtigt at huske, at når du vil hjælpe en medarbejder videre, der er blevet afskediget, så vis medfølelse for personens situation. Det kan blandt andet være ved at tilbyde en udtalelse eller agere reference i deres videre jobsøgning.

Hvis du er medarbejder og gerne vil vide, hvad du skal gøre, når du fratræder, kan du læse med her.

Recommended Posts