Refusion: Her er alt det, du skal vide

Refusion

Du er lige kommet tilbage på arbejdet efter at have været sygemeldt. Dine deadlines nærmer sig med hastige skridt, og nu skal du til at finde ud af, hvordan du søger refusion for de tabte arbejdsdage.  

Problemet er, at du er kommet bagud, og ikke har tid til at søge refusion nu, men i stedet venter til, du er tilbage på sporet med dine kundeopgaver.  

Når du så endelige har tid til at søge om refusion, er det desværre for sent. Du har ikke nået din deadline hos det offentlige, og pengene er tabt.   

Ovenstående scenarie er desværre ikke unikt. Rigtigt mange mindre virksomheder mister penge, fordi de ikke har tid til at sætte sig ind i en lang række komplicerede regler omkring refusion.  

Det betyder, at hvis man ikke når det offentliges deadline, ser man aldrig de penge, som man ellers er berettiget til.   

Det kan altså hurtigt blive dyrt for dig og din virksomhed.   

Derfor vil vi gennemgå forskellige typer af refusion, som kan være relevante for dig og din virksomhed. Hvis du leder efter en samlet løsning på alle typer af refusion, kan du også springe til bunden af indlægget.  


Sygedagpenge  

Sygdom på arbejdspladsen kan være en dyr affære, da du i sygefraværsperioden skal dække den tabte indtjening på anden måde.  

Derfor kan refusion i form af sygedagpenge være vigtig for din overordnede økonomi. Det gælder, uanset om du som selvstændig lægger dig syg, eller har en medarbejder med sygefravær. 


Barselsdagpenge  

Har du en medarbejder, der skal på barsel? Der er nemlig rigtig mange regler, der skal overholdes i forbindelse med barsel. Der skal blandt andet være styr på, hvor meget de ansatte har arbejdet, og hvornår de blev ansat i virksomheden.  

Det er også et krav, at du som arbejdsgiver udbetaler løn under barsel for at have krav på refusion.   

Derudover kan sygdom under barsel også have indflydelse på, om der skal udbetales barsels- eller sygedagpenge. Der er generelt rigtigt mange regler omkring refusion af barselsdagpenge. Du kan læse mere om dine muligheder, når en medarbejder skal på barsel her.  


Sygedagpengeforsikring  

Som arbejdsgiver kan du tegne en sygedagpengeforsikring. Ifølge sygedagpengeloven kan mindre virksomheder, hvis lønsum ikke overstiger en fastsat grænse, tilmelde sig ordningen med sygedagpengeforsikring hos staten. 

Beløbet svarer i 2019 til 7.621.250. Du kan i øvrigt læse mere om, hvorfor forsikringer er attraktive for din virksomhed ved at klikke her.  


Kursusrefusion  

Du har faktisk også mulighed for at søge om refusion, når du eller dine medarbejdere efteruddanner sig. Du kan både søge refusion hos Efteruddannelse.dk eller få den såkaldte Voksen Efteruddannelsesstøtte (VEU). Godtgørelsen kan søges, når der er tale om en tabt arbejdsindtægt i forbindelse med efteruddannelse.  

Derfor kan det være en fordel at bruge en ekspertvirksomhed som nem-HR. De kan hjælpe dig med at få styr på deadlines for ansøgninger, så du blot skal koncentrere dig om kurset.  


Betaler du til en kompetencefond?  

Hvis du betaler til én af de mange kompetencefonde, er du berettiget til ekstra refusion i forbindelse med deltagelse på forskellige kurser og uddannelser. Også her kan det være kompliceret at finde frem til, hvad du har krav på. Uoverskueligheden gør, at mange ender med at droppe den ekstra refusion, de ellers er berettiget til.


Anden refusion  

Det er også muligt at få refusion, når du ansætter elever, folk i fleksjob eller løntilskud. Hvis du gerne vil læse om vores tanker omkring brugen af elever, praktikanter og medarbejdere i løntilskud, kan du klikke her.


Fleksjobrefusion 

Du kan søge om refusion, hvis du ansætter en person i fleksjob. Her er det værd at være opmærksom på, at der både findes en ny og en gammel ordning.  


Løntilskud  

Du kan også få refusion i form af løntilskud. Der er dog rigtigt mange regler, du skal være opmærksom på her. Blandt andet må du ikke ansætte en person i løntilskud som erstatning for en almindelig ansat.  Som privat virksomhed kan man få et løntilskud, der svarer til 79,68 kr. pr. time. (2019) 


Voksenlærling  

Virksomheder har mulighed for at ansætte voksenlærlinge. Her skal der udbetales løn, der svarer til mindstelønnen for de ufaglærte indenfor det givne fag.  

Man kan modtage løntilskud til sine voksenlærlinge i perioder, hvor vedkommende er i praktik. Når voksenlærlingen følger et forløb i skolen, har du mulighed for at modtage refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).  

Hvis man ikke har styr på reglerne, og søger indenfor tidsfristen, kan man risikere at miste rettigheden til refusion af løntilskud og AUB-elevrefusion. 

Det er blandt andet vigtigt, at forløbet bliver godkendt i voksenlærlingens bopælskommunes jobcenter, inden virksomheden kan modtage refusion. Derudover skal man afklare det hurtigt, hvis man vil undgå at miste refusionen. 


AUB-elevrefusion

Hvis din virksomhed har en elev, som har været på skole under ansættelsen, eller er ansat på en aftale med bonusordning, er du som arbejdsgiver berettiget til en såkaldt AUB-elevrefusion.  

Ligesom med anden refusion er det vigtigt, at du indberetter dit krav om refusion inden for AUB’s tidsfrist. Der er nemlig tale om to såkaldte runder med hver deres ansøgelsesfrist. En i foråret og en i efteråret. 

Brug dine kræfter i virksomheden i stedet for på refusion 

Nu har vi trasket igennem en masse forskellige former for refusion, der hver har sine specifikke frister og regler. Refusion kan tage pusten fra små virksomheder på grund af det store arbejde, der lægger i at sætte sig ind i reglerne. 

Derfor kan du med fordel bruge en ekspertvirksomhed som nem-HR. De kender alt til refusion og kan hjælpe dig med at få de penge, du har til gode.  

Hvis du for eksempel har brug for hjælp til refusion af sygedagpengebarselsdagpenge eller løntilskud, skal du bare klikke på linkene.  

Recommended Posts