Overenskomststyring: Sådan håndterer du ændringer i overenskomsterne

overenskomststyring

Når der forhandles nye overenskomster, kan det for mange virksomheder sætte gang i lidt af en administrativ kædereaktion. Det skyldes, at der som udgangspunkt skal laves ændringer for medarbejdere afhængig af deres respektive overenskomster, hvilket både tager tid, men i særdeleshed også kræver et stort overblik. 

Men hvordan sikrer du bedst muligt, at du bevarer overblikket og derved laver de rette justeringerne som følge af ændringer i overenskomsterne? Det kigger vi nærmere på, når vi i dette indlæg uddyber, hvordan Gratisal gør din overenskomststyring overskuelig og derved minimerer dit tidsforbrug og din fejlmargin. 

 

Vi holder dig opdateret 

Med Gratisal behøver du ikke selv at holde dig opdateret på de nyeste ændringer i overenskomster. Vi er nemlig klar over, hvor tidskrævende dette kan være, hvorfor vi tilbyder at håndtere og justere de ændringer, der måtte være i dine medarbejderes overenskomster, for dig 

Hvis du med andre ord vil være fri for at holde dig opdateret på diverse overenskomstforhandlinger, og sørge for at de rette ændringer fortages med tilbagevirkende kraft, indgår du blot en aftale om overenskomststyring i GratisalMed afsæt i din virksomheds behov laver vi en aftale, som vi i Gratisal vedligeholder for dig, så du i stedet kan bruge din tid på at fokusere på din kerneforretning.   

 

Skab overblik med medarbejderskabeloner  

Ønsker du selv at lave justeringerne, når dine medarbejderes overenskomster ændres, har vi i Gratisal tilmed gjort dette nemt for dig. Med Gratisals medarbejderskabeloner får du et konkret værktøj, der både gavner din generelle lønstyring, men i særdeleshed også effektiviserer din overenskomststyring.  

Med medarbejderskabeloner har du mulighed for at kategorisere dine medarbejdere efter relevante fællesnævnere i lønforhold, som eksempelvis ugelønnede, 14-dagslønnede, elever m.m. Du kan altså opdele dine medarbejdere med afsæt i, hvilke overenskomster de er hører under, og dermed også nemt at lave ændringer for flere medarbejdere med samme overenskomst på én gang. Det betyder helt konkret, at du effektiviserer din arbejdsgang, da du slipper for at detailstyre enkelte medarbejdere og i den forbindelse reducerer antallet af fejl. 

Når du selv håndterer din overenskomststyring, får du altså skabt et godt overblik med medarbejderskabelonerFor at reducere antallet af fejl, forudsætter det dog, at du aktivt holder dig, opdateret på aktuelle overenskomstforhandlinger og får lavet de fornødne justeringer rettidigt som følge heraf. Det er oftest her udfordringen ligger for de fleste virksomheder, hvorfor vi, som vi nævnte ovenfor, tilbyder at håndtere overenskomststyringen for dig. 

 

Styrk din virksomhed med gode systemintegrationer 

Når du ønsker at gøre komplekse ansættelser simple, er det ideelt, at du har gode integrationer mellem dine systemer, så dine data synkroniseres på tværs. Anvender du eksempelvis ressource- eller planlægningssystemet Planday, er det fordelagtigt for dig at have et lønsystem som Gratisal med et åbent API, så ændringer, der foretages i Planday, automatisk slår igennem i Gratisal og omvendt.  

Med systemintegrationer effektiviserer du ikke blot din lønadministration, men sikrer samtidig en langt bedre kvalitet af dine data. Kvaliteten af data forbedres også betydeligt, når du kan foretage justeringer frem og tilbage i tiden, hvilket vi vil komme nærmere ind på i det følgende afsnit.  

 

Arbejd med data frem og tilbage i tiden 

Da overenskomster oftest forhandles med tilbagevirkende kraft, er det essentielt at behandlingen af data kan effektueres tilbage i tiden. Gratisal har du både mulighed for at arbejde med data frem og tilbage i tiden. På den måde får du de bedste forudsætninger for, at ændringer i overenskomsterne også bliver registreret korrekt i dit lønsystem.  

 

Vil du høre mere om overenskomststyring i Gratisal? Du finder vores kontaktoplysninger på denne side, hvor du også har mulighed for at udfylde en kontaktformular. 

Recommended Posts