Når du fratræder din stilling: Vigtige ting at huske

Fratræder din stilling

Der kan være mange grunde til, at du fratræder din stilling i en virksomhed. Det kan være, at du har valgt at udfordre dig selv i en anden position, måske er du blevet tilbudt en lignende stilling til en bedre løn et andet sted eller noget helt tredje.

Det er altid en rigtig god ide, at du har styr på, hvad du har til gode, inden du forlader virksomheden. Derfor har vi skrevet dette indlæg, hvor du blandt andet kan blive klogere på feriepenge, G-dage og andre områder.

Feriepenge

Hvis du har optjent ferie, der endnu ikke er blevet brugt, skal din arbejdsgiver udbetale beløbet til Feriekonto. Reglen gælder både for sidste og nuværende kalenderår.

Hvis du allerede har lavet en aftale med din arbejdsgiver omkring hoved- og restferie, gælder aftalen stadig. Det er også vigtigt at huske, at når du fratræder sin stilling, har du kun ret til 25 feriedage på et ferieår.

Hvis du har overført feriedage fra sidste år, skal din arbejdsgiver derfor også udbetale beløbet for de overførte feriedage.

Du har faktisk også mulighed for, at få dine feriepenge udbetalt direkte af din arbejdsgiver. Det gælder dog primært, hvis du har planlagt ferie umiddelbart efter din fratrædelse.

Det kræver dog, at du har bedt om at få udbetalt feriepenge i god tid. Samtidig skal arbejdsgiveren have mulighed for at bogføre udbetalingen i den sidste lønkørsel. Hvis du ikke får feriepenge direkte udbetalt, skal din arbejdsgiver indbetale pengene til Feriekonto.

Det er i øvrigt godt at vide, at din arbejdsplads har 6 uger fra din fratrædelse til at indbetale dine feriepenge til Feriekonto. Du kan få mere at vide om feriepenge her.

Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du er funktionær og fratræder din stilling, fordi du er blevet opsagt, har du ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Kravet gælder, hvis du har været ansat i samme virksomhed i mere end 12 eller 17 år.

Du kan læse mere om funktionærloven her.

G-dage

G-dage betyder egentlig arbejdsgivergodtgørelse, og er det beløb, som din arbejdsgiver skal betale i op til to af dine ledighedsdage, hvis du bliver ledig efter fratrædelsen.

Du kan modtage penge på g-dage, hvis du har fået udbetalt løn for mindst 74 timer over de sidste 4 uger af ansættelsen. Derudover skal du også være medlem af en a-kasse, for at være berettiget til g-dage. Dog behøver du ikke være berettiget til at modtage dagpenge for at kunne modtage g-dage.

Der er dog nogle omstændigheder, hvor du ikke har krav på at få udbetalt g-dage.

Det kan for eksempel være, hvis du selv har sagt op eller på anden måde er skyld i, at du fratræder din stilling.

Samtidig har du heller ikke krav på g-dage, hvis du har fået et nyt arbejde, er syg på dine første ledighedsdage eller din arbejdsgiver er gået konkurs.

Data og stillingsbetegnelse

Selvom det ikke umiddelbart har noget med løn at gøre, er det vigtigt, du ved, hvordan du skal håndtere data. Du kan nemlig komme i problemer, hvis du ikke har tjek på mail, tidligere kunder og LinkedIn.

Når du fratræder din stilling, må du for eksempel ikke slette mails, der er arbejdsrelateret. Det samme gælder data på din arbejdstelefon.

Du må heller ikke kontakte specifikke kunder, hvis du bliver opsagt, da det strider med markedsføringsloven.

Du skal også huske, at du ikke må annoncere din fratrædelse før datoen for dit stop i virksomheden. samtidig er det også en god ide, at fjerne stillingsbetegnelsen fra boksen med ‘Nuværende stilling’ på LinkedIn.

Recommended Posts