Chat with us, powered by LiveChat

NY FERIELOV

Bureau- og konsulentbranchen

D. 1/9-2019 begynder indefrysningsperioden. Gratisal har taget højde for de aspekter af denne og den nye ferielov, som er allermest relevante for dig. Du kan blandt andet trække rapporter separat før og efter indefrysningen og for aktuelle indefrosne beløb.

Hvilke aspekter af bureau- og konsulentbranchen, har vi taget højde for i udviklingen af Gratisal? Dette spørgsmål kan du få svar på her.

KOM IGANG NU!KOM IGANG NU!

NY FERIELOVGratisal hjælper dig igennem overgangen til ny ferielov


Bliv klar til den nye ferielov

Frem mod d. 1 september 2019 frigiver Gratisal en række funktioner til at håndtere de ændringer, der indtræder som følge af den ny ferielov. Flere funktioner vil blive frigivet, i takt med at de skal bruges, men i første omgang er der tale om følgende:

1. Styring af indefrosset saldi:

  • Mulighed for at kontrollere saldi i indefrysningsperioden
  • Fremadrettet styring af løntalsregulering af indefrysningssaldi
  • Mulighed for nyansatte at konvertere opsparet ferie fra 1/9-2019 til 31/12-2019 til ferieafholdelse fra 1/5-2020
  • Rapport med aktuelle indefrosne beløb. Rapporten reguleres løbende frem til d. 31/8-2020, og vil kunne anvendes til rapportering hos LD.

2. Håndtering af feriedage og -saldi i forbindelse med flytning mellem ferieår.

Følgende tre funktioner kan frit kombineres:

  • Flytning af saldi og dage til nyt ferieår
  • Udbetaling
  • Udbetaling til LD

3. Flere muligheder ift. feriefridage (herunder muligheder for håndtering af opsparing og afholdelse):

  • Fuld frihed til at definere opsparingsmetode – løbende eller efter bestemte dage i året.
  • Definering af metode for afholdelse – enten som samtidighedsferie, eller som i dag, hvor årets feriefridage tildeles pr. 1/5.
  • Som i dag vil man kunne indsætte en anciennitetsperiode inden optjeningen træder i kraft.

Feriepenge indefryses i overgangsperiode

Optjent ferie der endnu ikke er afholdt ved starten af den nye ferielov vil blive indefrosset, og først udbetalt den dag medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Denne ordning er til for lette overgangen for arbejdsgivere, der ellers risikerede at skulle betale for 10 ugers ferie på ét år.

Lønmodtagernes Feriemidler

Pengene forvaltes i mellemtiden af Lønmodtagernes Feriemidler (LD). Du kan indbetale pengene på én gang i 2021, i takt med at medarbejderen får dem udbetalt – eller som en kombination af de to. Læs mere her.

Ændring i udbetaling af ferietillæg

Ny ferielov betaler også ændret udbetaling af ferietillægget – hvilket fremover skal ske enten ved start af den tilsvarende ferie eller to gange årligt. Ferietillægget for det igangværende overgangsår vil ske sammen med lønnen for henholdsvis maj og august måned.

Har du brug for mere viden?

Hvis du har brug for en mere grundlæggende introduktion til de ændringer, der følger med en ny ferielov, har vi også skrevet et blog-indlæg. Det kan du læse via linket her. Her kommer bl.a. ind på, hvordan medarbejdere nu får mulighed for betalt ferie fra starten af deres ansættelse.

Podcast om den nye ferielov m.  Frants Moraitis og  Tejn Nielsen

ny ferielov

Kontakt os

Hvis du er interesseret i Gratisal – enten som bogholder eller kunde, så er vi naturligvis til rådighed med mere information. Kontakt os via nedenstående formular eller pr. telefon på 71 99 11 22. Du har også mulighed for at kontakte os på support@gratisal.dk

Bemærk: Hvis du allerede er bruger af systemet, skal du være opmærksom på at systemsupport ikke er gratis. 
Vi anbefaler derudover, at du benytter chat-funktionen til support. Det er muligt at tilkøbe fri mail/chat support gennem vores pakkeløsninger. Dette kan du læse mere om under Priser, eller under fanen ”Ekstra” når du er logget ind.