Er du klar til den nye ferielov?

Du er højst sandsynligt allerede blevet gjort opmærksom på, at vi får ny ferielov i Danmark pr. 1. september 2020.

Da loven vil få stor betydning for måden hvorpå, du som medarbejder optjener og afholder din ferie, samt hvordan du som arbejdsgiver skal udbetale feriepenge i og efter overgangsperioden, har vi i dette indlæg valgt at samle ferielovens hovedprincipper, så du kan føle dig godt forberedt frem mod 2020.

 

Fra forskudt ferie til samtidighedsferie

I dag optjener du som lønmodtager ferie i kalenderåret fra januar til december. Ferien kan dog først afholdes fra 1. maj året efter og 12 måneder frem. De nuværende regler bygger således på et princip om forskudt ferie.

Det er netop princippet om den forskudte ferie, der nu laves om på.

Som lønmodtager kan du nemlig i den nye ferielov allerede afholde din ferie i takt med, at du optjener dine feriedage. Den ferie du optjener i oktober måned, kan således allerede afholdes måneden efter. Det er det, der kaldes samtidighedsferie.

Det nye ferieår vil fra 2020 strække sig fra 1. september til 31. august året efter. Med den nye lov vil det desuden være muligt, at afholde ferien helt op til 16 måneder efter den er optjent. Den ferie du har optjent i fra 1. september 2020, skal derfor senest afholdes den 31. december 2021.

 

Hold ferie allerede fra starten af din ansættelse

Som det er i dag, kan nye lønmodtagere risikere at skulle vente i op til 16 måneder, før de første gang kan gå på betalt ferie. Hovedformålet med den nye samtidighedsferie er at give denne gruppe af lønmodtagere mulighed for at afholde betalt ferie allerede fra starten af deres ansættelse.

Her et lille eksempel. I perioden fra september til slut november vil du have optjent 6,24 feriedage, som du kan vælge at afholde som juleferie i december. Ønsker du blot at afholde 5 af de i alt 6,24 optjente feriedage, vil du altid kunne gemme restferien, da du jo har hele 16 måneder at afholde ferien i. Ved overgangen til det nye år vil du have 3,32 feriedage til gode.

Vælger du at afholde 3 ugers sommerferie i juli, vil du på dette tidspunkt have optjent 15,80 feriedage (inklusiv de 3,32 feriedage fra før nytår). Der er hermed en rest tilbage på 0,8 feriedage. Den 31. august vil du således have optjent 5 feriedage (inklusiv de 0,8 feriedage), som du kan vælge af afholde som efterårsferie i oktober.

 

Dine feriepenge ’indefryses’ i ny overgangsordning

Hvad så med den ferie du har optjent, men endnu ikke afholdt, når den nye samtidighedsferielov træder i kraft?

For at sikre at arbejdsgiver ikke lider overlast i overgangsåret, og dermed slipper for at skulle betale 10 ugers ferie til hver medarbejder indenfor 12 måneder, er der lavet en overgangsordning med ’indefrysning’.

Den ferie du har optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 ’indefryses’ og vil først blive udbetalt, den dag du forlader arbejdsmarkedet. Du anvender altså den nye ferielov i overgangsåret.

De ’indefrosne’ feriedage forvaltes indtil da af ‘Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler’, der er en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD).

Er du arbejdsgiver kan du vælge enten at indbetale pengene med det samme, eller at vente til lønmodtageren går på pension. Vælger du at indbetale med det samme, skal dette ske ved indgangen til september 2020, hvorefter LD skal sørge for, at lønmodtagerne får et afkast af de mange feriepenge. Vælger du i stedet at vente, skal din virksomhed hvert år forrente feriepengene, med hvad der svarer til den gennemsnitlige lønstigning på LO/DA-området.

 

Hvad så med ferietillægget?

Også ferietillægget vil blive udbetalt anderledes med den nye ferielov, da ferietillægget ikke vil kunne blive udbetalt ved ferieårets start i et system med samtidighedsferie. Derfor vil ferietillægget skulle udbetales enten samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder eller 2 gange årligt. For perioden fra 1. september til 31. maj vil ferietillægget blive udbetalt sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillægget for den resterende del af ferieåret, vil blive udbetalt sammen med lønnen for august måned.

Arbejdsgiver vil således have valget mellem to forskellige udbetalingsprofiler.

Alle lønmodtagere vil have ret til samme antal feriedage som ved den nuværende lov (2,08 feriedage om måneden). Varslingsreglerne er tillige de samme som i dag og du har fortsat krav på 3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september.

 

Den nye ferielov er her beskrevet med udgangspunkt i regeringens eget indlæg på regeringen.dk.

Recommended Posts