Sådan kan fejl i din lønadministration koste dig dobbelt så meget

Fejl i din lønadministration

I dette blogindlæg vil vi gennemgå, hvordan fejl i din lønadministration kan ende med at koste dig dyrt. Derudover vil vi komme ind på, hvordan du kan minimere disse fejl.

Der er altid omkostninger forbundet med at lave fejl i en lønkørsel. Man siger faktisk, at det koster 10 gange så meget at rette en fejl i en lønkørsel, som det ville have gjort at lave den rigtig første gang.

De omkostninger, der er forbundet med at lave fejl i ens lønadministration er først og fremmest de økonomiske omkostninger, som er direkte forbundet til fejlene. De er nemme at se og forstå. Disse fejl kan dog ende med at blive fordoblet i sidste ende. Fejl i en lønkørsel kan nemlig også have en anden omkostning, som man nemt kan overse. Det er den indflydelse, som fejlene har på medarbejderne.

De økonomiske omkostninger ved fejl i ens lønadministration 

De økonomiske omkostninger, der forekommer ved at lave fejl i en lønkørsel, kan eksempelvis være den tid, som man har brugt frem til, at man opdager, at man har lavet en fejl. Oveni kommer så de omkostninger, der er ved at skulle bruge en masse tid og penge på at rette op på fejlen bagefter.

Almindelige fejl i løn og deres tilknyttede omkostninger inkluderer:  

  • Forsinkede godkendelser fra ledere og forsinket løn på grund af ufuldstændigt arbejde eller mangelfuld kommunikation  
  • Fejlberegninger i forhold til overarbejde, hvilket kan føre til problemer med compliance eller i værste fald juridiske konsekvenser  
  • Fejlklassifikation af medarbejdere, når en medarbejder bliver betalt mere eller mindre end hvad deres korrekte løn er. Det kan være på grund af en fejl i dataindtastning eller kommunikation. Det vil både koste tid og forstyrre nøjagtigheden at skulle tilføje eller korrigere de rigtige antal timer. 


Sådan kan fejl i din lønadministration skade dine medarbejdere 

Selvom virksomhedsejere og lønadministratorer selvfølgelig altid vil prøve at undgå fejl i deres lønadministration, så har hver anden dansker faktisk oplevet fejl på deres lønseddel.

Udover de økonomiske omkostninger, som er nævnt foroven, så kan fejl i en lønkørsel og dermed fejl på medarbejdernes lønsedler nemlig også føre til utryghed hos medarbejdere, som i sidste ende kan ende ud i mistillid til arbejdsgiveren.

En forsinket eller fejlbehæftet lønseddel kan derfor være mere end bare en hovedpine for medarbejdere. Det giver jo også mening, at selve lønsituationen er et af de mest kritiske berøringspunkter mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, når man tænker på, at medarbejderes hverdag afhænger af, at de får den løn de skal have til tiden.

Fejl på lønsedlen kan derfor ødelægge den tillid, som medarbejdere har til deres arbejdsgiver. En eller mange fejl kan sågar føre til, at medarbejdere begynder at lede efter et nyt job.

Sådan undgår du fejl i din lønadministration  

Fejl i din lønadministration fører dermed både til ekstra omkostninger for virksomheden i penge og ekstra arbejdstid, men kan også føre til mistillid hos medarbejdere.  

Det er derfor vigtigt, at man sørger for, at ens lønproces foregår uden fejl og til tiden hver eneste gang. Den bedste måde, hvorpå man kan sikre nøjagtighed og eliminere flaskehalse er at lukke hullerne i processen, hvor menneskelige fejl kan forekomme.  

Automatisering og integrationer er lønadministratorens bedste venner. Ved at bruge digital tidssporing og kompatibel eller integreret lønsoftware kan man sikre, at intet går tabt. Det er alt lige fra timeregistreringer til den eventuelle godkendelse og overdragelse, som starter lønprocessen.
 

Sådan undgår du fejl med Gratisal  

For at ovenstående ikke bliver et problem i din virksomhed, så har vi som det første lønsystem i verden udviklet en simpel, men unik funktion til at minimere fejl, sikre kvalitet og dermed også øge medarbejdertilfredsheden. 

Gratisals intuitive opbygning i sig selv minimerer fejl. Det gør det, da systemet er nemt at overskue og dine medarbejdere får lønsedler, som de kan forstå. Det er blandt andet på grund af Gratisals realtidsdata samt de mange rapporteringsmuligheder man har i Gratisal, at fejlene bliver minimeret. Derudover kan lønsedlerne også sendes til ens medarbejdere i udkastform inden lønnen bogføres.  

Systemet, herunder kompleksiteten af systemets funktioner, kan ovenikøbet også skræddersyes i takt med den viden og kompleksitet, som I har i jeres virksomhed. Det vil sige, at hvis I sidder med en tung lønfaglig ballast, så kan kompleksiteten af systemets funktioner også stige i takt med det.  

Herunder vil vi kort fortælle, hvilke funktioner du får med Gratisal, og som er med til at minimere fejl i din lønadministration. Du kan i øvrigt læse meget mere om vores intuitive lønsystem her.  

1. Realtidsdata  

Med Gratisal har du mulighed for at benytte dig af realtidsdata. Med realtidsdata sparer du både tid og penge. På denne måde kan du se din lønkørsel med det samme og effekten af denne helt ned til den enkelte medarbejders lønseddel. Dette giver dig et bedre overblik over de handlinger, du laver i systemet, og i sidste ende vil det spare dig for en masse tid.  

Du kan læse mere her.  

2. Godkendelsesflow for lønkørsler  

Med Gratisals godkendelsesflow til lønkørsel kan du som lønadministrator låse en lønkørsel. På den måde kan du sende lønsedler til dine medarbejdere i udkastform. Så kan de selv tjekke og godkende deres løn inden den bliver bogført. Gratisal er det første lønsystem i verden, som tilbyder denne funktion. Det fører både til mere kvalitet, mindre fejl og mere engagement hos dine medarbejdere.  

Du kan læse mere her.  

3. Datostyring  

I Gratisal kan du også minimere dine fejl ved at bruge funktionen datostyring. Med datostyring kan du indsætte fremtidige justeringer ved eksempelvis barsel, faste udgifter eller lønreguleringer i en bestemt periode i fremtiden. På den måde kan du lave hurtige korrektioner ved brug af vores datostyring. Du behøver altså ikke selv at gå ind og huske ændringen eller perioder ude i fremtiden. Med det samme du kender til ændringen, så kan du indtaste den. Det gør, at du sparer tid på administrativt arbejde, og på samme tid minimerer fejl i lønnen.

Du kan læse mere her.  

FAQ – De oftest stillede spørgsmål om den nye ferielov

Indefrysningsperioden

I dette indlæg kan du finde de spørgsmål vi oftest modtager omkring den nye ferielov. 

Det er især spørgsmål i forhold til overgangsperioden, indefrysningsperioden, samtidighedsferie der bliver stillet.

Derfor har vi lavet en kategori til hver med de mest stillede spørgsmål. 

Hvis du ikke får svar på dine spørgsmål her eller du er interesseret i at høre mere, så kan du lytte til vores podcast, hvor vi fortæller om den nye ferielov her

Du kan også læse mere om, hvordan Gratisal generelt understøtter den nye ferielov her og nedenfor kan du se vores infografik omkring den nye ferielov.  

Ferielov

Overgangsperioden

Overgangsperioden er den tid, der går op til, at den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Overgangsperioden dækker over tre perioder: 

  1. Perioden 01.01.19 til 31.08.19, som er den periode, hvor vi optjener vores sidste feriedage på den nuværende ferielov
  2. Indefrysningsperioden 01.09.19 til 31.08.20 
  3. Sommeren 2020, hvor vi holder det sidste ferie fra den nuværende ferielov

Ferieoptjeningsåret i 2019 vil være forkortet i overgangen til den nye ferielov. Derfor vil du kun optjene betalt ferie fra 01.01.19 til 31.08.19, hvilket er 16,64 feriedage.

I sommeren 2020 har du 16,64 feriedage, som du har optjent i 2019. Du kan bruge de dage til at holde betalt ferie fra 01.05.20 til 31.08.20. Når den nye ferielov træder i kraft fra 01.09.20, så vil du optjene 2,08 feriedage hver måned og dem kan du bruge til at holde ferie for i den efterfølgende måned (samtidighedsferie).

Hvis du har feriedage, som du mangler at holde inden den 01.09.20, så vil de bliver overført til den nye ferieordning automatisk.

Hvis du ønsker at holde mere end 16,64 dages ferie i perioden 01.05.20 til 31.08.2020, så skal du selv betale for at holde den ferie.

Indefrysningsperioden

Indefrysningsperioden er en periode på 12 måneder (01.09.19 til 31.08.20), hvor dine optjente feriepenge bliver indefrosset. Det er dermed 25 feriedage, der bliver indefrosset, fordi ellers ville du pludselig både have 25 dages optjent ferie fra året før og de 25 dage, som du løbende optjener med den nye ferielov.

Du vil ikke miste nogen feriedage, når feriepengene bliver indefrosset og først bliver udbetalt igen, når du går på folkepension.

Du kan enten selv beregne beløbet ved at tage 12,5 procent af den lønindtægt, som du har i perioden 01.09.2019 til 31.08.20. Ellers modtager du også i første kvartal af 2021 et brev til alle lønmodtagerne af den nyoprettede feriefond, hvor beløbet fremgår.

Du skal betale skat af de feriepenge, der bliver indefrosset, hvis du får dine feriepenge indbetalt til Feriekonto og de vil derefter blive overført til Lønmodtagernes Feriemidler efter skat. Hvis du har ret til ferie med løn, så skal du først betale skat af dine indefrosne feriepenge, når du får dem udbetalt af Fonden, når du går på folkepension.

Det er Lønmodtagernes Feriemidler, som forvalter de indfrosne feriepenge.

Dine indefrosne feriepenge og ferietillæg vil du automatisk få udbetalt, når du ifølge loven kan gå på folkepension, eller hvis du flytter til et andet land.

Samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at du kan holde betalt ferie, så snart du har optjent den. Det vil sige, at de dage som du optjener i én måned kan du bruge til at holde betalt ferie for i den efterfølgende måned. Du vil fortsat optjene 2,08 feriedage i måneden og du har ret til at samle alle dine feriedage og holde ferie som du plejer, hvis du for eksempel ønsker tre ugers sammenlagt sommerferie.

Den nye ferielov omhandler kun de fem ferieuger, som er sikret gennem ferieloven. Eventuelle ændringer til den 6. ferieuge, feriefridage m.m. vil blive forhandlet gennem din overenskomst. Hvis der ikke er en overenskomst på din arbejdsplads, så afhænger det af din individuelle ansættelsesaftale.

Enten udbetales ferietillægget samtidigt med, at den tilhørende ferie bliver holdt eller kan den udbetales to gange årligt i forbindelse med maj- og augustlønnen.

Du kan sammen med din arbejdsgiver aftale, at den 5. ferieuge enten bliver udbetalt eller overført til næste ferieafholdelsesperiode.

Den nye ferielov omhandler kun de fem ferieuger, som man er sikret gennem ferieloven. Eventuelle ændringer til den 6. ferieuge m.m. vil blive forhandlet gennem din overenskomst. Har du ikke en overenskomst på din arbejdsplads, så er det igennem din individuelle ansættelsesaftale.

Når vi går over til samtidighedsferie pr. 01.09.2020, så har du ret til at få overført restferie. Fra 01.09.20 og frem mod efterårsferien kan du nå at opspare 2,08 feriedage.

Ja, det kan du. Der vil dog være en ændring i tidspunktet for udbetaling. Normalt vil du kunne få dine feriepenge udbetalt én gang om året, men når vi overgår til den nye ferielov, så vil du få dine feriepenge udbetalt i takt med, at du optjener dem.

Virksomheden

Ja, det kan du. Fonden vil én gang om året bede dig om at bekræfte, at du fortsat ønsker at beholde feriepengene i den virksomhed du arbejder i.

Man kan vente med at indbetale de indefrosne feriepenge, hvis man ikke har råd til at overføre til fonden. Har du stadig ikke råd, når du skal betale, så vil beløbet blive opkrævet efter de almindelige regler for inddrivelse af fordringer. Det vil sige, at du i sidste ende kan blive begæret konkurs, hvis du ikke kan betale.

Din resultatopgørelse vil fungere på samme måde, som den gør i dag. Det vil sige, at feriepengeforpligtelsen vil blive omkostningsført løbende. Man vil løbende opgøre den samlede forpligtelse på balancen. Det betyder, at man optjener ferie samtidigt med, at man afholder ferie. En indbetaling til fonden vil blot være en indbetaling og dermed minimerer man forpligtelserne i balancen. Hvis man derimod vælger at beholde pengene i ens virksomhed og på den måde har en forpligtelse, så vil det være en langfristet gældsforpligtelse i balancen. Det skal opføres under posten “anden gæld” i årsregnskabet.

Hvert år skal feriepengene tilskrives med en indeksering af lønudviklingen på det danske arbejdsmarked.

Mød Gratisal på Træfpunkt HR 2019

Træfpunkt HR

Onsdag den 2. og torsdag den 3. oktober 2019 deltager Gratisal på Nordens største HR messe, Træftpunkt HR i Øksnehallen i København.

Besøg Tejn Vanting Nielsen og Lasse Hedegaardstand nr. 110, hvor de vil stå klar til at fortælle dig om alle de fordele og muligheder, du og dine medarbejdere får som kunde i Gratisal. 

Vi vil blandt andet stå klar til at fortælle dig om, hvordan din virksomhed kan få en hurtigere og mere fejlfri lønadministration med Gratisal. Her kan vi eventuelt tage en snak om vores mange funktioner, som realtidsdata, medarbejder-app og/eller vores intuitive lønsedler m.m.

Herudover vil vi have en lille konkurrence klar, hvor du skal finde tre fejl på en udvalgt lønseddel.

Konkurrencen er meget aktuel. Den tager sit udgangspunkt i den ærgerlige statistik om, at hver anden dansker har oplevet fejl på sin lønseddel. Dette har Gratisal gjort op med siden 2016, og vi har blandt andet lanceret, som det første lønsystem i Danmark, et godkendelsesflow, hvor det er muligt at sende lønsedler i kladdeformat til medarbejderne inden lønnen bogføres.

På stand nr. 110 kan du i øvrigt også finde og møde vores gode samarbejdspartnere fra ECIT Services.

Vi glæder os til at se dig på messen 😊

Fokusér på økonomisk velvære, og få glade medarbejdere!

Glade medarbejdere

Den negative indflydelse, stress har på medarbejderes produktivitet og engagement er en veldokumenteret realitet. Når arbejdsgivere forsøger bedre at forstå forbindelsen mellem at have glade medarbejdere og deres performance, ser de en klar sammenhæng mellem økonomiske udfordringer og medarbejderens velvære. Og herimellem ligger et udvalg af muligheder for løn/HR-fagfolk til at hjælpe. 

 
Lønsedlens rolle 

Når en medarbejder søger at opnå bedre kontrol over sin økonomi, starter det hele med lønsedlen. Det betyder, at lønsedler – udover at informere om løn og medarbejderfordele – kan påvirke medarbejderes økonomiske velvære i en positiv retning. Her er der tale om nogle simple skridt, arbejdsgiveren kan tage gennem lønafdelingen for at hjælpe medarbejdere med bedre at forstå deres økonomiske situation og muligheder. 

 
1. Hjælp medarbejderne med at forstå deres lønsedler 

Lønsedlen er blandt de vigtigste dokumenter, en medarbejder modtager i sit job; dog er der kun en brøkdel af medarbejdere, der jævnligt ser deres lønseddel igennem eller ved, hvad sådan en indeholder af information. 

Udover “udbetaling” og “skatter” indeholder lønsedlen informationer om, hvor pengene går hen, inden den resterende sum når medarbejderen. Og når det kommer til medarbejderens kontrol over sin økonomi, kan det være en stor hjælp at forstå de forskellige fradrag, takster og beregninger på lønsedlen. 

Det er her, løn/HR-fagfolkene kommer ind i billedet. De er i stand til at forklare og at besvare spørgsmål om, hvordan diverse beregninger bliver lavet, skulle en medarbejder være i tvivl. De er altså en værdifuld ressource for medarbejdere, der søger at forbedre deres økonomiske læsefærdigheder.

Gratisal kan dog spare dine løn/HR-fagfolk for en del tid. På Gratisals lønsedler kan medarbejderne blandt andet altid se grundlaget for deres løn, hvis de eksempelvis er timelønnet, og dertil kan de ved hjælp af vores smarte tool-tips få uddybende information om eksempelvis ATP, AM-bidrag og deslige. 

 
2. Skab engagement omkring lønprocessen 

Hvad enten din virksomhed udsender lønsedler en eller to gange månedligt, eller for den sags skyld ugentligt, ligger der her en gylden mulighed for arbejdsgiveren i aktivt at opfordre medarbejderne til at udnytte de økonomiske fordele, der er tilgængelige for dem. Blandt medarbejderfordele kan der eksempelvis være rabatter på fitness, tale om en prøveperiode på en investeringsapp eller en af arbejdsgiveren betalt konsultation med en uafhængig finansrådgiver. 

Vigtigheden af medarbejderengagement er ikke til at forsmå. Glade medarbejdere betyder nemlig mindre udskiftning af ansatte, færre sygedage og arbejdsulykker og i sidste ende også bedre tal på din bundlinje, hvilket du i øvrigt kan læse mere om her

Med Gratisal kan du tilbyde dine ansatte en masse forskellige medarbejderfordele. Gennem integrationer til LogBuy og MenuPay får dine medarbejdere adgang til rabatter på alt fra restaurantbesøg og hotelovernatninger til fitnessabonnementer og indkøb af forskellig slags. 

Ved brug af Gratisals medarbejderapp kan du i endnu højere grad engagere dine medarbejdere i lønkørslen. Appen gør det muligt for dine medarbejdere altid at være up to date med deres løn, og de har altid mulighed for at gå ind og redigere i stamdata (adresse, kontooplysninger m.m.) og skattekort samt registrere tid.

Ikke mindst kan medarbejderne selv gennemse og godkende den løn, de står til at få udbetalt, hvilket naturligvis sikrer færre fejl og hermed større troværdighed, trivsel og tryghed blandt de ansatte. 

 
3. Spørg dine medarbejdere, hvad de har brug for 

Den bedste måde at finde ud af, hvordan din virksomhed kan støtte de ansattes økonomiske velvære og dermed få glade medarbejdere, er ved at spørge dem.  

På denne måde finder du ikke blot ud af, hvilke personlige økonomiske værktøjer og medarbejderfordele dine ansatte højst sandsynligt vil gøre brug af og dertil sætte pris på; du sender samtidig et signal til dine medarbejdere om, at virksomheden gerne vil hjælpe samt værdsætter deres arbejde. 

Trods arbejdsgivere hverken er i stand til eller forventes at løse deres medarbejderes finansielle bekymringer, så er der en del ting, de kan gøre for at opmuntre ansatte til at få kontrol over deres økonomiske velvære. Og netop på grund af arbejdsgiveres dybe kendskab til, hvordan løn, fradrag og diverse fordele beregnes, spiller HR-fagfolk en vigtig rolle i at hjælpe deres kolleger. 

I sidste ende kan arbejdsgivere, der dedikerer en del af deres tid og kræfter til at forstå og støtte deres medarbejderes økonomiske velvære, være sikre i at se et positivt resultat heraf.

Hvorfor Gratisal? 5 argumenter du kan bruge til at overbevise din chef om at skifte lønsystem.

Hvorfor Gratisal?

Er du træt af, at dit nuværende lønsystem er for dyrt i forhold til, hvad det udbyder? Er du træt af, at dit nuværende lønsystem skal loade natten over før du kan se effekten af det du har lavet? Synes du at dit nuværende lønsystem er tidskrævende og at det mangler fleksibilitet?  
 
Hvis du kan nikke ja til bare et af førnævnte, men ikke er kommet i gang med skiftet endnu, så mangler du måske de gode argumenter til at overbevise din chef om, at det er tid til at skifte lønsystem!  

Derfor har vi samlet de bedste argumenter (der er selvfølgelig flere, men vi har forsøgt at begrænse os lidt), der meget gerne skulle inspirere din chef tilpas meget til, at han/hun synes et skifte til Gratisal er den rigtige vej at gå. 

1. I kommer til at spare penge 

Hos Gratisal gør vi det nemt og billigt for dig at implementere vores lønsystem. Med Gratisal kan du fra 0-15 kroner pr. lønseddel skræddersy systemet efter lige netop dine behov. Gratisal er modulært opbygget, så du aldrig betaler for mere, end hvad du reelt bruger. Det betyder, at du altid kan til- eller fravælge funktioner, så du får lige præcis den løsning du har brug for.  

Du kan altid oprette dig gratis uden binding for at udforske systemet og dermed få en fornemmelse af vores arbejde med data inden du begynder at skræddersy. Vi gør det altså nemt og billigt for dig at implementere vores lønsystem og du kan vælge en opstartspakke til 250 kr. inklusiv tilfredshedsgaranti. 

Læs mere om Gratisals priser her.   

2. I kommer til at spare tid (meget tid) 

Tid er penge, så hvis du ønsker at spare penge på dit lønsystem, så er det vigtigt, at du først og fremmest også vælger et lønsystem, som kan spare dig for en masse unødvendig tid.  

Hos Gratisal har vi eksempelvis et stort fokus på at automatisere dine processer, så du kan spare tid på det manuelle arbejde. Vi tilbyder realtidsdata, autokorrektion, automatiske bankoverførsler og datostyring, som alle er automatiserede funktioner, der har det formål, at du skal spare tid og så du kan lave dit arbejde i én arbejdsgang i stedet for at vente natten over.  

I Gratisal har vi også et godkendelsesflow til lønkørsler, der sikrer at lønadministrationen bliver gjort rigtigt og at det er de rigtige som verificerer lønnen eller tidsregistreringerne, der danner grundlaget for lønnen. Man kan eksempelvis sætte en afdelingschef på som godkender af grundlaget for lønnen, men faktisk er dem, som er allermest opmærksomme på om det er den rigtige løn, medarbejderne. Derfor skal de selvfølgelig selv have mulighed for at kigge deres lønseddel igennem før den bliver sendt til bogføring.  

Gratisal er det eneste lønsystem, som tilbyder at sende lønsedler i draft til medarbejderne inden lønnen bliver kørt og dermed kan medarbejderne komme med indsigelser til lønsedlen før lønnen bliver kørt. Dette er med til at styrke din lønadministration og i sidste ende bidrage til en endnu lavere fejlmargin og en hurtigere lønadministration.  

Du kan læse mere om, hvordan du minimerer fejl samt sparer din virksomhed for tid her.  

3. I får bedre data og dermed også færre fejl 

En af grundene til, at du kan spare en masse tid og penge ved at vælge Gratisal er, at du med Gratisal får bedre data og på den måde også færre fejl, som vil gøre, at du får en hurtigere lønadministration.  

Mange virksomheder døjer nemlig med deres data, der eksempelvis kan være forældede eller fyldt med fejl. Dette er et problem for selve virksomheden, fordi hvis det er dårlige data, som man starter med i en proces, så vil det også være dårlige data, der kommer ud på den anden side. Det vil sige, at hvis dine data ikke er gode til at begynde med, så skal du heller ikke forvente, at du ender med data, som er brugbart for din virksomhed. Det kan komme til at koste dig dyrt i både arbejdstimer og kroner.  

Mange virksomheder bruger naturligt flere forskellige systemer til at understøtte deres processer og det er derfor vigtigt, at finde et lønsystem, som tilbyder systemintegration, fordi jo bedre integrerede dine systemer er med hinanden, desto nemmere er det også at validere data. Integrationen sikrer, at dine data bliver gjort globale og derfor forståelige i de andre systemer, du benytter. Det gør udvekslingen af data nemmere og de er troværdige at arbejde med, fordi flere forskellige medarbejdere slipper for at opdatere og validere dem på tværs af systemer.  

Hos Gratisal har vi et åbent API og et godt udvalg af integrationer, hvilket sikrer at dataudvekslingen sker nemt, hurtigt og fejlfrit. Derudover har du mulighed for at lave en sammenligning af to lønkørsler på en gang, så du på den måde kan se, hvis der skulle forekomme fejl. Derudover tilbyder vi hos Gratisal en række forskellige rapporteringsmuligheder, der forbedrer din datakvalitet. Det er eksempelvis lønkørsels-sammenligninger, fejl og advarsler på lønkørsler, e-indkomst beretning m.m.  

Du kan læse mere om, hvordan dine data bliver forbedret med Gratisal her.   

4. I får gladere medarbejdere  

Et andet argument til, hvorfor din virksomhed bør skifte lønsystem til Gratisal er, at I får gladere medarbejdere. De bliver selvfølgelig glade, når der ikke er fejl på deres lønsedler, men studier viser, at mere ansvar og indsigt også giver gladere medarbejdere – og ansvar og indsigt kan du give uden problemer give dem i Gratisal. 

Du kan aktivere samt engagere dine medarbejdere ved, at de kan få tilsendt deres lønsedler i kladdeformat til godkendelse inden lønnen er bogført, så de selv kan finde eventuelle fejl inden de modtager den endelige lønseddel. Dette medbringer mere produktivitet samt en større følelse af meningsfuldhed blandt de ansatte, fordi de føler sig hørt og involveret. Derudover har vi hos Gratisal lagt vægt på at skabe intuitive lønsedler til medarbejderne, så de bedre forstår grundlaget for deres løn og det vil også minimere graden af spørgsmål, der førhen ville være blevet stillet. Dette kan du læse mere om her.

Med Gratisal har dine medarbejdere også mulighed for at hente Gratisals medarbejder-app, hvor de med et enkelt greb i lommen har adgang til at se deres lønsedler, de kan redigere stamdata (adresse, kontoopslyninger m.m.) og registrere tid. Det er også en måde hvorpå du kan engagere dine medarbejdere i lønskørslen og sikre færre fejl og dermed større troværdighed, tryghed og trivsel på arbejdspladsen. Medarbejder-app’en er en naturlig del af Gratisals basispakke og derfor gratis og kan både downloades til Android og iOS.  

Du kan læse mere om medarbejdertilfredshed her og hvis du vil læse mere om vores intuitive lønsedler kan du læse om det her.  

5. I kan lave alle jeres opgaver i én arbejdsgang (og få mere tid og gladere medarbejdere) 

Sidst men ikke mindst, så kan du med Gratisal lave alle dine opgaver i én arbejdsgang. Dette forbindes naturligt med de andre argumenter, da du ved at kunne det også sparer tid, penge, får gladere medarbejdere og færre fejl i løndata.  

Hos Gratisal tilbyder vi som tidligere nævnt realtidsdata, da vi lægger vægt på, at du kan lave alle dine opgaver i én arbejdsgang uden at skulle tilbage det igen. Du kender sikkert godt det der med, at hvis man går til og fra en opgave, så skal man bruge noget tid på at sætte sig ind i opgaven igen. Det kan forstyrre både kvaliteten og forlænger, hvor lang tid du bruger på din opgave. Derfor er det essentielt, at du ikke skal sidde og vente på data, men at du får det med det samme. Derfor er det værd at være på udkig efter et lønsystem som Gratisal, der tilbyder denne funktion (og endda i gratisversionen). 

Derudover kan du i Gratisal indsætte fremtidige justeringer ved eksempelvis barsel, faste udgifter og/eller lønreguleringer i en periode og lave hurtige korrektioner ved brug af vores datostyring. Det vil sige, at hvis du allerede ved, at en medarbejder skal have en højere anciennitet på et gældende tidspunkt ude i fremtiden, så kan du allerede, når dette er aftalt gå ind for at oprette personen i systemet fremfor, at du skal vente et par måneder med at gøre det og du måske på det tidspunkt har glemt det. Du indtaster altså informationen med det samme i stedet for at skulle huske ændringer ude i fremtiden. På den måde minimeres fejl i lønnen og du sparer også tid på administrativt arbejde med datostyring.  

Du kan læse mere om realtidsdata her og datostyring her.  

Sådan løser man de 3 mest almindelige udfordringer ved skifte af lønsystem

Udfordringer

Enhver virksomhed står over for sine egne udfordringer ved at skifte lønsystem, men de tre største udfordringer plejer at være almindelige på tværs af de fleste virksomheder. Ved at identificere de mulige udfordringer forud for processen, så kan man bedre forberede sig på et skifte og dermed får man den bedste mulighed for at opnå succes. I det følgende vil vi fremlægge de tre mest kendte udfordringer og så hjælper vi dig selvfølgelig også med, hvordan du skal løse disse. 

Udfordring 1: Standardsystemer og manglende fleksibilitet fra udbyder

Et vellykket skifte af lønsystem vil vise en god balance mellem standardiserede processer og en bevarelse af fleksibilitet på et lokalt niveau. Hvis man strømliner skiftet for meget, så vil ens medarbejdere være tvunget til at arbejde uden for det nye lønsystem for at imødekomme nogle specifikke behov den enkelte virksomhed har. På den anden side så taler mange erfaringer for, at et lønsystem, der tager højde for ethvert specifikt krav, kan være meget kompliceret og ekstremt dyrt at beholde.  

Fra udbyders side kan der ofte være en manglende forståelse for, at man ikke kan nøjes med en standardløsning og det gør, at de ikke tilbyder den fleksibilitet, som der ofte er brug for i form af support i implementerings-/opstartsfasen samt tekniske rettelser i systemet, der sikrer en mere optimal anvendelse.  

Løsning

For at kunne tage den rigtige beslutning om, hvilken slags lønsystem din virksomhed har brug for, så er det essentielt at have en solid forståelse for ens behov samt hvilke mangler ens nuværende lønsystem har. Eksempelvis er standard software ikke i stand til at tage højde for ethvert lokalt krav i en virksomhed og det betyder, at man vil blive nødt til at udarbejde en tilpasset løsning, som er bedst egnet til ens unikke situation.

Dette kan dog oftest blive en dyr manøvre, men med et moderne og innovativt lønsystem som Gratisal, der er modulært opbygget, kan du faktisk skræddersy det, så det passer til lige netop din virksomhed til markedets billigste pris. Du kan til- og fravælge funktioner løbende, så du kan afprøve, hvad du gerne vil benytte dig af og hvad der passer bedst til dine behov og du betaler aldrig for de enkelte funktioner, før du benytter dig af dem i din lønkørsel. Dette er faktisk noget vi prioriterer så meget her i Gratisal, at det er en af vores mærkesager. Du kan læse mere om det på vores forside, hvor vi præsenterer dig for nogle af de funktioner, som vi har i Gratisal. Du kan læse om alle vores funktioner her.

Udfordring 2: Mangel på datakvalitet  

Datastyring har altid været en stor udfordring for lønafdelinger, specielt på grund af problemer med dataintegritet. Strømmen af data mellem lønsoftware, Excel-ark og andre systemer er nødvendig for, at begge lønfunktionen kan udføre dennes opgave effektivt. Imidlertid er dét data, som befinder sig i de tilsvarende systemer ofte, ikke synkroniserede og med forsinkelser i behandlingen af nøgleændringer. 

Den anden udfordring med data er rapportering. Det tager tid at samle information ind fra en række løn- og HCM-systemer. Oven i købet så er dette typisk en manuel proces, hvilket betyder, at de indsamlede data kan være ufuldstændige, unøjagtige og/eller forældede inden de er klar til analyse. Men i dag er virksomheder afhængige af nøjagtig information for at styre beslutningstagningen og derfor er det tid til at lønrapporteringen skal udvikle sig.  

Hovedformålet ved at forbedre både datastyring og rapportering er at sikre bedre datakvalitet. Dette kan eksempelvis sikres gennem systemintegrationer, så den data du finder i dit lønystem er korrekt såvel som at den data du sender ud af selv samme også er korrekt, når det møder et nyt system. Det er nemlig sådan, at hvis der kommer “skidt” ind i din lønproces, så kommer der også “skidt” ud. Det betyder, at du ikke skal regne med at ende med noget, der er brugbart for din virksomhed, hvis dine data ikke er i orden til at starte med og det kan ende med at koste dig dyrt.

Læs mere om systemintegration her: https://www.gratisal.dk/da/loenadministration/

Løsning

Når det kommer til en fyldestgørende analyse og lønrapportering, så er det første man skal kigge på centraliseringen og standardiseringen af dine data. Med en fleksibel løsning for løn kan rapporter trækkes sammen fra en enkelt kilde i stedet for fra forskellige systemer. Denne centralisering giver mulighed for realtidsrapportering baseret på live data dashboards, hvilket understøtter strategisk beslutningstagning på det højeste niveau.

Det er også vigtigt kontinuerligt at sikre kvaliteten af dine data, som også kan understøttes af enkeltkildedata og selvbetjening af medarbejderdata. For at sikre dig ovenstående, så er det vigtigt, at du benytter dig af et lønsystem med enten et åbent API eller et godt udvalg af integrationer, så dataudvekslingen sker nemt, hurtigt og fejlfrit. Dette medfører ikke kun gode data, men også forbedrede brugeroplevelser, hurtigere implementeringer og lavere omkostninger.  

Hos Gratisal tilbyder vi en samlet løsning, hvor du har mulighed for at skræddersy et lønsystem, som passer lige netop til din virksomheds behov. Gratisal tilbyder systemintegration, så dataudvekslingen sker nemmere, hurtigere og mere fejlfrit. Herunder tilbyder vi realtidsdata og et stort udvalg af rapporteringsmuligheder alt afhængig af hvilken fane du befinder dig i i systemet. I disse rapporter kan du eksempelvis sammenligne lønkørsler of finde afvigelser mm.  

Udfordring 3: Frygten for at det er svært at implementere  

Hele tanken om at skulle håndtere den forandring, som det at skifte lønsystem kan medføre og frygten for, at det er svært at implementere et nyt lønsystem er en af de mest almindelige udfordringer man ser. Det kan nemlig være en stor mundfuld for en virksomhed at adoptere et nyt lønsystem, da det kan være en betydelig ændring i virksomheden og det vil betyde, at virksomheden må give slip på deres gamle og etablerede rutiner. Det er derfor helt normalt, at der vil forekomme fordomme som disse om at skulle skifte lønsystem.

Læs mere om fordomme ved at skifte lønsystem her: https://www.gratisal.dk/da/5-fordomme-om-at-skifte-loensystem/

Løsning

Åben og transparent kommunikation er nødvendigt, hvis et skifte af lønsystem skal blive vellykket. Derfor er det vigtigt at der kommunikeres klart og tydeligt omkring de fordele og udfordringer der er ved sådan et skift for både organisationen og medarbejdere.

Det kan være fordelagtigt at samle alle medarbejdere, der er i berøring med lønfunktionen i starten af processen for at forklare, hvad skiftet går ud på for på den måde at øge engagementet i virksomheden. Derudover kan du bruge projektet til at give dine dygtige medarbejdere nye udviklingsmuligheder og er du bekymret for at miste nogle af dine nøgleansatte, så adresser dette forud for projektet.

Nogle virksomheder frygter altså at skifte lønsystem, fordi de er bange for, at det vil være en lang og tidskrævende proces. Men med Gratisal skal du ikke frygte, at det bliver en lang og dyr proces. Hos Gratisal har vi nemlig et åbent API, der sikrer en nem dataudveksling, som gør, at det er nemt at konvertere data fra dit nuværende lønsystem – lige meget hvilket system du har på nuværende tidspunkt – og flytte det til Gratisal.

Udover fleksibiliteten som du får ved Gratisal, så gør vi det også nemt og billigt for dig at implementere vores system. Du kan nemlig oprette dig gratis for at få en fornemmelse af vores system/arbejde med data og når du synes, at du har fået en fornemmelse for systemet, så hjælper vi dig videre med implementeringen efterfølgende, såfremt du ønsker dette.

Styrk din virksomhed med engagerede medarbejdere

Planday - Engageret medarbejder

Mangel på medarbejderengagement kan koste din virksomhed mange penge.

Her kan det blandt andet være i form af rekrutteringsprocesser; jo mindre engagerede dine medarbejdere er, desto større er sandsynligheden for, at de skifter job, og at du bliver nødt til at finde en ny medarbejder. Og det er absolut ikke helt billigt.

Modsætningsvis kan en arbejdsplads, hvis medarbejdere har et højt engagementsniveau, give betydeligt bedre tal på bundlinjen og faktisk også færre fejl på lønsedlen. Så fokus på medarbejderengagemant er altså et sted, hvor du virkelig kan vinde noget for din virksomhed.

Skab værdi for dine ansatte 

Når det kommer til at engagere dine ansatte, handler det om at skabe værdi for de personer, der har til opgave at skabe værdi for dig og din virksomhed.

Der er forskellige ting, du kan gøre for at forbedre dine ansattes engagement og dermed din virksomheds resultater. Blandt de ting, der kan skabe mere værdi, er implementeringen af systemer, der eliminerer diverse fejl omkring medarbejderne.

Dette kunne blandt andet være Gratisal, hvor dine medarbejdere kan få tilsendt deres lønsedler i kladdeformat, inden lønnen er bogført, så de kan finde eventuelle fejl, inden de modtager den endelige lønseddel. Dette medbringer mere produktivitet samt en større følelse af meningsfuldhed blandt de ansatte, fordi de føler sig hørt og involveret.

Herudover er der en række forebyggende initiativer, du kan sætte i værk for at forbedre dine medarbejderes trivsel og dermed få mere engagerede medarbejdere. Heriblandt kan du implementere et åben dør- princip (også selvom du arbejder i et kontorfællesskab uden reelle kontorer og hermed også døre), hvor du opfordrer dine medarbejdere til at komme til dig, hvis de skulle have nogle ting, de døjer med. På denne måde viser du dine medarbejdere, at du er engageret i dem; så skal de nok også være engageret i din virksomhed.

Derudover bør du selv også i ny og næ spørge ind til den enkelte medarbejder, så du viser interesse for, hvordan de har det.

Vi anbefaler i øvrigt, at du laver målinger af medarbejdernes humør, så du kan få en realtidsindsigt i organisationens performance og potentialet for engagement. Der kan et værktøj som Peakon være med til at løfte medarbejdertilfredsheden, sikre lavere sygefravær samt højere produktivitet.

Hvilken forskel gør engagerede medarbejdere? 

Et højt medarbejderengagement handler om mere end bare tal. Når dine medarbejdere er engagerede i det, de arbejder med, fører det også en række andre positive ting med sig.  

Foruden driftsmæssigt overskud og lavere udskiftning af ansatte kan der nævnes mindre fravær og færre sikkerhedsproblemer. Det vil sige, at engagerede medarbejdere har færre sygedage, og at de sjældnere kommer ud for arbejdsulykker; igen ting, der vil gøre en stor forskel for virksomhedens performance. 

Lønadministration: Sådan får du en lynhurtig lønadministration!

Lønadministration

Lige meget hvordan man vender og drejer det, så er en korrekt løn ekstremt vigtigt for, at medarbejdertrivslen er i top. Hvis medarbejderne bliver ved med at have fejl på lønsedlerne, så går der ikke lang tid før de har fundet et andet sted at være. Derfor sættes der oftest meget tid af til lønadministration, så lønnen sidder lige i skabet. Men behøves der at sættes flere dage af til din lønadministration?  

Svaret er nej! 

I dette indlæg vil vi beskrive, hvilke funktioner i et lønsystem, der kan bidrage til en lynhurtig lønadministration. Efter en beskrivelse af hver enkelt funktion, så hjælper vi dig selvfølgelig også med at identificere, hvilke systemer der tilbyder disse, og hvor meget du skal betale for dem.  

I denne sammenhæng er det værd at nævne, at information omkring de enkelte lønsystemer er trukket fra deres hjemmeside. Hvis et lønsystem ikke er nævnt i nedenstående, skyldes det enten, at funktionen ikke tilbydes eller, at der ikke oplyses om dette på det givne website.

Systemintegration: Så data i din lønadministration er korrekt 

Her er der virkelig tid at hente!

Så skriv dig dette bag øret: Hvis der kommer “skidt” ind i din lønproces, kommer der også “skidt” ud.

Det betyder, at du ikke skal regne med at ende med noget, der er brugbart for din virksomhed, hvis dit udgangspunkt – dine data – ikke er i orden. Tværtimod kan det ende med at koste dig dyrt – både i arbejdstimer og kroner. Derfor er det vigtigt, at du benytter dig af et lønsystem med enten et åbent API eller et godt udvalg af integrationer, så dataudvekslingen sker nemt, hurtigt og fejlfrit.  

Lønsystemer der tilbyder systemintegrationer: De fleste lønsystemer tilbyder integrationsmuligheder. Dog er det forskelligt, hvor informative de enkelte er om mulighederne for at integrere op mod deres system, samt hvor mange systemintegrationer de tilbyder en standardbruger. 

Du kan læse mere om de enkelte systemers integrationer under vores sammenligning af 10 lønsystemer. Dette blogindlæg finder du her

Hvis dette har vækket din interesse for at dykke endnu mere ned i datakvalitet og integrationer etc., så kan du eventuelt læse vores indlæg og/eller høre vores podcast-episode om datakvalitet.

Realtidsdata: Så du får en hurtig og mere sammenhængende lønadministration 

Lav dit arbejde i én arbejdsgang.  

Du kender det sikkert godt – det er utrolig rart at kunne færdiggøre de ting man sidder og arbejder med. Derfor kan det også være frustrerende, hvis du skal gå til og fra din lønproces, fordi du ikke kan se konsekvenser af dine handlinger, når du har foretaget dem.  

Derfor er det værd at kigge efter et lønsystem med realtidsdata, hvor du netop ikke skal vente natten over på, at dine ændringer kan ses i systemet. Det giver en hurtigere arbejdsgang og en meget lavere fejlmargin. 

Lønsystemer der tilbyder realtidsdata er: 
– Gratisal 
Pento

Godkendelsesflow til lønkørsler: Så din fejlmargin bliver betydelig lavere! 

Godkendelsesflowet sikrer dig, at de rigtige mennesker verificerer lønnen eller tidsregistreringerne, der danner grundlaget for lønnen.  

Dette er med til at styrke din lønadministration og i sidste ende bidrage til en endnu lavere fejlmargin. Med andre ord; en hurtigere lønadministration. 

I Gratisal får du – udover det almindelige godkendelsesflow – også mulighed for at sende lønsedler til godkendelse hos medarbejderne inden lønnen bliver kørt.  

Hvorfor? Jo, i sidste ende er det medarbejderne, der er allermest opmærksomme på deres løn. Derfor giver det rigtig god mening, at de har mulighed for at se deres lønseddel inden lønnen bliver bogført.  

Lønsystemer der tilbyder godkendelsesflow til lønkørsler er: 
– Gratisal
Zenegy
Dataløn
Pento
Epos Løn
Danløn

Datostyring: Så forglemmelser ikke bliver en tidsrøver! 

Der er intet mere akavet for en arbejdsgiver/arbejdstager når bonusser, lønstigninger eller tillæg er blevet glemt.  

Derfor er det vigtigt, at du har mulighed for at fastsætte fremtidige hændelser i dit lønsystem, så du kan være den akavede samtale foruden.  

Denne samtale kan du slippe for, hvis du vælger et lønsystem med datostyring.  

Med funktionen kan du – som tidligere nævnt – lave dine ting i en og samme arbejdsgang. Du kan eksempelvis fastsætte lønstigninger på baggrund af anciennitet mm. et år ude i fremtiden. Så slipper du for små post-its eller begivenheder i din Outlook, der minder dig om en ændring, du skal lave et helt eller et halvt år ude i fremtiden.

Lønsystemer der tilbyder datostyring er:
– Gratisal
Epos Løn
Visma Løn
Lessor

E-bog: Det skal du vide om løn- og medarbejderomkostninger

 

Det skal du vide om løn- og medarbejderomkostninger!

Manglende viden om lønforhold og medarbejderomkostninger er oftest hovedårsag til, at mange virksomheder overraskes og/eller påvirkes negativt, når en ansat eksempelvis sygemeldes, går på barsel eller hvis vigtige datoer misses i forbindelse med lønkørsler.

I denne e-bog giver vi dig derfor et indblik i nogle af de lønforhold, du skal være opmærksom på, såfremt du har ansatte tilknyttet din virksomhed.

 

 

Der er rigtig mange overvejelser, der skal tænkes igennem og valg, der skal træffes, når du starter en virksomhed eller ansætter dine første medarbejdere. Hvor meget vil en medarbejder koste om måneden, hvordan tackles medarbejdere, der bliver ramt af stress eller anden sygdom og hvordan undgås dummebøder fra SKAT?

Helt overordnet ønsker vi at præsentere, hvilke lønområder du skal forholde dig til, hvad de forskellige løntiltag vil koste dig og endelig hvilke tanker du bør gøre forud for dine valg.

Hvis du skulle have nogle spørgsmål til indholdet, er du mere end velkommen til at kontakte os på [email protected]

Ellers vil vi blot ønske dig god fornøjelse med bogen!

 

Download e-bogen via nedenstående formular

Fremtiden er bygget på gode data

 

Podcast om datakvalitet 

Hvis du er lidt mere til lyd end til tekst, så har vi også lavet et podcast-episode om vigtigheden af gode data. Her deler vores CEO, Frants Moraitis, og vores CCO, Tejn Nielsen, deres tanker om emnet.

 

For at optimere forretningen har du naturligvis brug for et solidt grundlag at gøre det på. Det grundlag er gode data. Alligevel døjer mange virksomheder med data, der for eksempel er forældede eller fyldt med fejl.

Det kan være katastrofalt, og derfor giver vi her et bud på, hvad du kan gøre for at sikre en god datakultur i din lønfunktion. Og hvorfor så det? Jo, fordi økonomi- og lønfunktionerne i dag er mere end omhyggelige leverandører af regnskaber, rapporter og lønsedler.

De skal samtidig være aktive deltagere i udviklingen af virksomhedens strategi og forretning. For eksempel ved at få forretningsstrategierne til at spille optimalt sammen. Eller sammenholde KPI’er med andre afdelinger og optimere processer og medarbejdertilfredshed.

 

Dårlig data ind = dårlig data ud

Det kræver naturligvis, at de kan analysere og træffe beslutninger på sikker grund. Ikke mindst i lønfunktionen er der krav om, at tingene bliver gjort effektivt, og ressourcerne udnyttet bedst muligt.

Skriv dig derfor dette bag øret: Hvis der kommer “skidt” ind i en proces, kommer der også “skidt” ud. Det betyder, at du ikke skal regne med at ende med noget, der er brugbart for din virksomhed, hvis dit udgangspunkt – dine data – ikke er i orden. Tværtimod kan det ende med at koste dig dyrt, både i arbejdstimer og kroner.

Løndata er noget, der berører hele virksomheden. Det overrasker dig nok ikke, når vi som det næste understreger, hvor vigtig god datakvalitet er. Spørgsmålet er så, hvad du kan gøre for at holde dataene rene.

 

Dårlige data skaber mistillid

Lad os først se på, hvordan data kan blive ”dårlige”. Mange virksomheder bruger naturligt flere forskellige systemer til at understøtte deres processer, såsom økonomi-, tids-, vagt- og lønsystemer. Derfor har de også lige så mange forskellige miljøer, hvor data bliver skabt og behandlet.

Da miljøerne som regel deler informationer med hinanden, kan en virksomhed ende med at have variationer af det, der burde være ens data, spredt over forskellige systemer.

Medarbejderne risikerer nemlig at ajourføre dataene på forskellige tidspunkter, og der kan nemt ske fejl, hvis de overfører og behandler dem ved “håndkraft”. Især i lønfunktionen, der traditionelt er præget af manuelt tastearbejde med mange data, kan det være en stor udfordring.

I Gratisal kan du eksempelvis tilgå al data i realtid for at sikre, at du ikke kommer til at behandle data, der er for “gamle”. Du kan i stedet se konsekvenserne af dine handlinger i lønkørslen med det samme.

Det vil minimere din fejlmargin betydeligt, og du undgår mangel på tillid til lønfunktionen. Dårlige data fører i sagens natur til stor frustration hos brugerne, der skal på omveje for at sikre sig, at de har de rette informationer. 

 

Integration sikrer kvalitet

Det er vigtigt, at alle kigger på de samme data, som de ovenikøbet ved er opdaterede og rigtige som udgangspunkt. Hvis ”dataintegration” ikke er et begreb, du allerede kender til fingerspidserne, er det derfor en god idé at komme i gang.

Det kan egentlig siges meget klart: Jo bedre integrerede dine systemer er med hinanden, desto nemmere er det at validere data og nå i mål med det, du i lønfunktionen har sat dig for – som jo utvivlsomt er at bidrage til virksomheden succes og hermed også medarbejdernes tilfredshed.

Integrationen sikrer, at dine data bliver gjort globale og derfor forståelige i de andre systemer, du benytter. Det gør udvekslingen af data nemmere, og de er troværdige at arbejde med, fordi flere forskellige medarbejdere slipper for at opdatere og validere dem på tværs af systemer.

Gratisal tilbyder et åbent API og automation, som gør systemet fleksibelt i forhold til dit behov. Vi har nedbrudt lønarter og deres opførsel til processer, så kompleksiteten falder, når du skal eksekvere lønnen. 

Integration og et åbent API er nogle af Gratisals kerneværdier. Du kan læse mere om disse kerneværdier og andre kerneværdier i Gratisal på vores forside.

 

Kom i gang nu!

Du gør dig selv en stor tjeneste ved at arbejde med dine data og ikke mindst kigge i retning mod systemer, der er integrerbare. Mange virksomheder bruger alt for mange ressourcer på rettelser frem for at eksekvere på det, der skaber værdi.

Især større virksomheder kan spare meget tid og sikre færre fejl ved at nedbringe det manuelle arbejde med løndata. En integration eller automation, der tager et par dage at sætte op, kan være en stor gevinst, hvis den erstatter en manuel proces med dataoverførsel, der kræver et par timer om ugen.

Men også mindre virksomheder, der ikke bruger nær så meget tid på den slags processer, har meget at vinde ved selv små handlinger. For eksempel ved Gratisals datostyring, der fjerner behovet for at behandle data både nu og i fremtiden.

Derfor er rådet herfra: Kom i gang med at prioritere dine data allerede nu!